Roczne Archiwa: R

6 postów

Polsko-czeskie warsztaty komunikacji na Dniach Języków Obcych UZ

DNI JĘZYKÓW OBCYCH NA UNIWERSYTECIE ZIELONOGÓRSKIM Zielona Góra, 5 – 6 grudnia 2019 r. Polsko-czeskie warsztaty komunikacji receptywnej 5 grudnia w TV UZ odbyły się warsztaty komunikacji receptywnej z udziałem studentów i doktorantów z Polski i Czech. Uczestnicy wzięli udział w różnych ćwiczeniach i zadaniach sprawdzających możliwości wzajemnego zrozumienia się […]

Magdalena Steciąg (poprzednie)

Dr hab., profesor UZ w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, nr ORCID 0000-0002-6360-2987, e-mail: M.Steciag@ifp.uz.zgora.pl. Stypendystka na Uniwersytecie Południowej Danii w Odense w 2010 roku oraz na Uniwersytecie w Hradcu Kralove w Republice Czeskiej w 2015 r. Zainteresowania naukowe rozwijają się w obrębie genologii lingwistycznej, badań nad komunikacją i dyskursem […]

Lukáš Zábranský

Dr, pracuje jako asystent naukowy w Katedrze Literatury i Języka Czeskiego na Uniwersytecie w Hradcu Králové, nr ORCID: 0000-0001-7349-6607, e-mail: lukas.zabransky@uhk.cz. Stypendysta na UMCS w Lublinie w 2015 roku oraz na UW w Warszawie w 2018 roku. Wyższe wykształcenie zdobył najpierw na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu, gdzie w […]

Piotr Nieporowski

Mgr, absolwent socjologii ze specjalizacją analityk danych społecznych na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Summer School in Social Sciences, organizowanej przez Ohio State University oraz Polską Akademię Nauk, nr ORCID: 0000-0002-6654-2465, e-mail: piotr.nieporowski@gmail.com. Najważniejsze publikacje: Istota raportowania społecznego. Budowanie wartości czy instytucjonalny przymus? (Zielona Góra 2017), Value […]

Anna Karmowska

Mgr, słuchaczka studiów doktoranckich na kierunku językoznawczym na Uniwersytecie Zielonogórskim, nr ORCID: 0000-0003-3525-6025, e-mail: anna-karmowska@wp.pl. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół badań nad krajobrazem językowym terenów pogranicznych. Przygotowuje pracę doktorską dotyczącą krajobrazu językowego polsko-czeskiego pogranicza pod kierunkiem dr hab., prof. UZ Magdaleny Steciąg.