Miesięczne Archiwa: czerwiec R

3 postów

Piotr Nieporowski

Mgr, absolwent socjologii ze specjalizacją analityk danych społecznych na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Summer School in Social Sciences, organizowanej przez Ohio State University oraz Polską Akademię Nauk, nr ORCID: 0000-0002-6654-2465, e-mail: piotr.nieporowski@gmail.com. Najważniejsze publikacje: Istota raportowania społecznego. Budowanie wartości czy instytucjonalny przymus? (Zielona Góra 2017), Value […]

Anna Karmowska

Mgr, słuchaczka studiów doktoranckich na kierunku językoznawczym na Uniwersytecie Zielonogórskim, nr ORCID: 0000-0003-3525-6025, e-mail: anna-karmowska@wp.pl. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół badań nad krajobrazem językowym terenów pogranicznych. Przygotowuje pracę doktorską dotyczącą krajobrazu językowego polsko-czeskiego pogranicza pod kierunkiem dr hab., prof. UZ Magdaleny Steciąg.