Polsko-czeskie warsztaty komunikacji na Dniach Języków Obcych UZ

DNI JĘZYKÓW OBCYCH NA UNIWERSYTECIE ZIELONOGÓRSKIM

Zielona Góra, 5 – 6 grudnia 2019 r.

Polsko-czeskie warsztaty komunikacji receptywnej

5 grudnia w TV UZ odbyły się warsztaty komunikacji receptywnej z udziałem studentów i doktorantów z Polski i Czech. Uczestnicy wzięli udział w różnych ćwiczeniach i zadaniach sprawdzających możliwości wzajemnego zrozumienia się zarówno w językach rodzimych, jak i we wspólnym języku globalnym. Miały one charakter próbny, tzn. testowane były narzędzia do badania, które zostanie wykonane na większej grupie docelowej młodych mieszkańców z polsko-czeskiego pogranicza. Celem warsztatów było także zgromadzenie materiału audiowizualnego, na którego podstawie możliwe będzie porównanie skuteczności i przebiegu komunikacji w dwóch interesujących nas wariantach: English as lingua franca i lingua receptiva. Materiał umożliwi obserwację strategii interakcyjnych interlokutorów w dążeniu do porozumienia: przemienność ról nadawczo-odbiorczych, stopień zaangażowania w interakcję, charakter akcji i reakcji w sferze werbalnej i pozawerbalnej itd. oraz realizacji mechanizmów konwersacyjnych charakterystycznych dla wielojęzycznej komunikacji receptywnej.
Uczestnikom warsztatów bardzo dziękujemy za aktywny udział, zaangażowanie i celne uwagi dotyczące zarówno doboru ćwiczeń, jak i sposobu ich przeprowadzenia.