II Sympozjum Ekolingwistyczne

II. EKOLINGVISTICKÉ SYMPOZIUM Hradec Králové, UHK, OSV (A25), pátek 5. listopadu 2021 od 9:00 hod.

9:00 hod.

UHK: Úvod (život v pohraničí)

9:15 – 9:45 hod.

Lukáš Zábranský „Je přirozené, že každý mluví svým jazykem”. Komunikace v česko-polském pohraničí – výsledky dotazníkového výzkumu (česky)

9:45 – 10:15 hod.

Magdalena Steciąg, Anna Karmowska, Jazykový krajobraz polsko-českého pohraničí v ekolingvistickém přístupu (polsky, v případě potřeby tlumočení do češtiny)

10:15 – 10:45 hod.

Urszula Majdańska-Wachowicz, Extending common platform of communication. The Role of Pragmatic Aspects in Receptive Intercultural Communication (the Case of Polish and Czech) – (anglicky)