Magdalena Steciąg

Magdalena Steciąg

Dr hab., profesor UZ w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, nr ORCID 0000-0002-6360-2987, e-mail: M.Steciag@ifp.uz.zgora.pl. Stypendystka na Uniwersytecie Południowej Danii w Odense w 2010 roku oraz na Uniwersytecie w Hradcu Kralove w Republice Czeskiej w 2015 r. Zainteresowania naukowe rozwijają się w obrębie genologii lingwistycznej, badań nad komunikacją i dyskursem oraz szeroko rozumianej ekolingwistyki. Najważniejsze publikacje: Dyskurs ekologiczny w debacie publicznej (Zielona Góra, 2012), Informacja, wywiad, felieton. Sposób istnienia tradycyjnych gatunków dziennikarskich w radiu komercyjnym (Zielona Góra 2006). Członkini Polskiego Towarzystwa Językoznawczego oraz uczestniczka Forum Badań nad Językiem i Ekologią (Forum Research on Language and Ecology).