NEW APPROACHES TO BILINGUALISM AND MULTILINGUALISM AND LANGUAGE LEARNING/TEACHING CONFERENCE (BiMuLT) 2021

20-21 listopada 2021 r. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa organizowana przez Instytut Anglistyki Uniwersytetu Cypryjskiego na temat wielojęzyczności pt. New Approaches to Bilingualism and Multilingualism and Language Learning/Teaching Conference (BiMuLT). Wśród prelegentów znalazły się dr hab. Magdalena Steciąg, prof. UZ oraz dr Urszula Majdańska-Wachowicz, które wygłosiły referat pt. The Postmonolingual Condition? The Use of Polish and Czech as a Lingua Receptiva inComparison with English as a Lingua Franca by the Students from the Polish-Czech Border Area. W wystąpieniu omawiały rolę strategii komunikacyjnych w receptywnej komunikacji międzykulturowej oraz zastosowanie wyników badań eksperymentu próbnego w praktyce dydaktycznej. Więcej na ten temat można przeczytać w najnowszej publikacji projektowej obu prelegentek dostępnej w zakładce PUBLIKACJE: The use of Polish and Czech as a lingua receptiva in comparison with English as a lingua franca – some remarks on multilingual modes of communication with reference to CSS and ICC, “Neofilolog”, (56/2), 2021, s. 237-257, https://doi.org/10.14746/n.2021.56.2.6