Piotr Nieporowski

Piotr Nieporowski

Mgr, absolwent socjologii ze specjalizacją analityk danych społecznych na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Summer School in Social Sciences, organizowanej przez Ohio State University oraz Polską Akademię Nauk, nr ORCID: 0000-0002-6654-2465, e-mail: piotr.nieporowski@gmail.com. Najważniejsze publikacje: Istota raportowania społecznego. Budowanie wartości czy instytucjonalny przymus? (Zielona Góra 2017), Value of trust in the context of increased employees’ authority (Gdańsk 2017), Społeczna odpowiedzialność biznesu a rewitalizacja na przykładzie województwa lubuskiego (Warszawa 2017). Członek zarządu zielonogórskiej fundacji CSR Profit. Członek Stowarzyszenia Innowatorów Społecznych "SOCJONET" w latach 2012–2013, Niezależnego Zrzeszenia Studentów w latach 2012–2014 oraz prezes Koła Naukowego Socjologów w latach 2010–2015.Obecnie doktorant na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.