Publikacje

Magdalena Steciąg, “What is the best language for Eastern Europe?” Lingua receptiva as a new approach in Slavic intercommunication research, Slavia Centralis 2019/2.

Magdalena Steciag, Lingua Receptiva: the Map and the Territory,  Przegląd Wschodnioeuropejski XI, 2, 2020, s. 487–497.

Piotr Nieporowski, Magdalena Steciąg, Lukaš Zabransky, Lingua receptiva czy lingua franca? Wybór modelu komunikacji językowej na polsko-czeskim pograniczu (na podstawie badań ankietowych z kraju hradeckiego i ziemi kłodzkiej z Wałbrzychem), Socjolingwistyka 2019/33.

Anna Karmowska, Krajobraz językowy polsko-czeskiego pogranicza: przypadek czeskiego Adrspach i polskiego Karłowa (ujęcie porównawcze), Studia Slavica XXIII-2, s. 157-169.

Anna Karmowska, Krajobraz językowy polsko-czeskiego pogranicza: przypadek czeskiego Adrspach i polskiego Karłowa (ujęcie porównawcze), aneks. 

Anna Karmowska, Krajobraz językowy polsko-czeskiego pogranicza jako przestrzeń dyskursu wielojęzyczności — analiza tablic informacyjnych z sektora publicznego, Acta Universitatis Lodziensis. Folia linguistica, tom 53, 2019, s. 55-66. 

Magdalena Steciąg, Anna Karmowska, Lingua materna, lingua receptiva, lingua franca, multilingua franca. The linguascape of the Polish-Czech borderland from the perspective of sustainable multilingualism, Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism, no 16 (2020), s. 21-38.

Piotr Nieporowski, Magdalena Steciąg, Lukáš Zábranský, ‘It is natural for everyone to speak their language’. Lingua receptiva in the Polish-Czech borderland – a sociolinguistic approach, Journal of Multilingual and Multicultural Development, 2020, DOI:10.1080/01434632.2020.1806856.

Magdalena Steciąg, Anna Karmowska, Wielojęzyczność zrównoważona? Krajobraz językowy polsko-czeskiego pogranicza w ujęciu ekolingwistycznym (przypadek Dusznik Zdroju i Hronova), Slavia Occidentalis. Lingustica, tom 76/1_(2019), s._145-156.

Magdalena Steciąg, Anna Karmowska, Wielojęzyczność zrównoważona? Krajobraz językowy polsko-czeskiego pogranicza w ujęciu ekolingwistycznym (przypadek Dusznik Zdroju i Hronova), aneks. 

Magdalena Steciąg, Lingua receptiva. Wyzwania wielojęzycznej komunikacji receptywnej w Europie, Postscriptum Polonistyczne 2020, nr 2(26), s. 31-42.

Anna Karmowska, „Nie ma potrzeby….”.  Język sąsiada w krajobrazie językowym polsko-czeskiego pogranicza – analiza porównawcza Kudowy Zdroju i Náchodu z uwzględnieniem opinii ich mieszkańców, Humanistyka I Przyrodoznawstwo, 2021, (26), s. 21-37, https://doi.org/10.31648/hip.6754.

Urszula Majdańska-Wachowicz, Magdalena Steciąg, Lukáš Zábranský, Lingua Receptiva An Overview of Communication Strategies. The Role of Pragmatic Aspects in Receptive Intercultural Communication (the Case of Polish and Czech), Forum Lingwistyczne, 2021, nr 8, s. 1 -18, http://doi.org/10.31261/FL.2021.08.08 

Urszula Majdańska-Wachowicz, Magdalena Steciąg, The use of Polish and Czech as a lingua receptiva in comparison with English as a lingua franca – some remarks on multilingualmodes of communication with reference to CSS and ICC, Neofilolog, (56/2), 2021, s. 237-257, https://doi.org/10.14746/n.2021.56.2.6

Magdalena Steciąg, Ekolingwistyka w dobie antropocenu: w stronę integracji i konsiliencji, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, zeszyt LXXVII,Kraków 2021, s. 59-71, DOI: 10.5604/01.3001.0015.6863

Magdalena Steciąg, Lingua receptiva: Ekolingwistyczne ujęcie słowiańskich kontaktów międzyjęzykowych w przestrzeni pogranicza (przypadek polsko-czeski), Acta Baltico-Slavica, 45, artykuł nr 2344, s.1-19, DOI: 10.11649/abs.2344

Piotr Nieporowski, Magdalena Steciąg, Lukáš Zábranský, Mezi aktivním monolingvizmem a pasivním bilingvizmem – specifičnost semikomunikace na polsko-české hranici (výsledky průzkumů a hloubkových rozhovorů), Východočeské listy historické 45/2021, s. 41-62.