Sesja online poświęcona międzyjęzykowej komunikacji receptywnej

Pracownia Języka Polskiego dla Cudzoziemców na Uniwersytecie Zielonogórskim zaprasza na sesję online poświęconą międzyjęzykowej komunikacji receptywnej

Lingua Receptiva

11.12.2020 (piątek), godz. 13.00 – 15.00

Program sesji

13.00 – 13.10

dr hab. Magdalena Steciąg, prof. UZ, Wprowadzenie

13.10 – 13.30

dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak, prof. UZ, Językowe i tekstowe świadectwa poczucia tożsamości narodowej i kulturowej cudzoziemców przebywających w kraju sąsiada (na materiale wybranych prezentacji o Polsce autorstwa cudzoziemców)

13.30 – 13.50

dr doc. Lukáš Zábranský, Uniwersytet w Hradcu Králové, Między monolingwizmem produktywnym a bilingwizmem pasywnym – specyfika semikomunikacji na polsko-czeskim pograniczu (wyniki badań ankietowych i wywiadów pogłębionych)

13.50 – 14.10

mgr Urszula Majdańska-Wachowicz, Lingua receptiva i jej strategie komunikacyjne. Rola czynników pragmatycznych w receptywnej komunikacji międzykulturowej (przypadek polsko-czeski)

14.10 – 15.00

Dyskusja