Sustainable Multilingalism 2021

4-5 czerwca 2021 r. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa organizowana na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie na temat wielojęzyczności Sustainable Multilingalism 2021. Obradom plenarnym i dyskusjom panelowym towarzyszyły sesje tematyczne, m.in. wielojęzyczność a polityka językowa, wielojęzyczność w tłumaczeniach czy wielojęzyczność w dydaktyce. Wśród prelegentów znalazły się dr hab. Magdalena Steciąg, prof. UZ oraz mgr Urszula Majdańska-Wachowicz, które wygłosiły referat pt. Polish and Czech students in search of mutual understanding. The role of communication strategies in receptive intercultural communication. W wystąpieniu omawiały rolę czynników pragmatycznych w receptywnej komunikacji międzykulturowej na podstawie wyników badań eksperymentu próbnego. Referat znakomicie wpisał się w krąg tematyczny konferencji, zwłaszcza w kontekście poszukiwania dydaktycznych rozwiązań wspomagających nauczanie w wielokulturowych grupach.