Sympozjum Ekolingwistyczne

Program I Sympozjum Ekolingwistycznego
Zielona Góra, 8 maja 2019 r.

 

10.00 - 11.00

 

prof. zw. dr hab. Marian Bugajski
Polityka językowa w kontekście polsko-czeskich kontaktów językowych

11.00 - 12.00

dr hab. prof. UZ Magdalena Steciąg
Lingua receptiva. Wyzwania wielojęzycznej komunikacji receptywnej w Europie

12.00 - 13.00

Dyskusja

13.00 - 13.30

dr Lukáš Zábranský
Stereotypy narodowościowe a kształt praktyk językowych na polsko-czeskim pograniczu w perspektywie etnolingwistycznej

13.30 - 14.00

mgr Piotr Nieporowski
Wybór modelu komunikacji językowej na polsko-czeskim pograniczu (na podstawie wyników badań ankietowych)

14.00 - 14.30

mgr Anna Karmowska
Badanie porównawcze krajobrazu polsko-czeskiego pogranicza – problemy metodologiczne

14.30 - 15.00

Dyskusja i podsumowanie

Galeria