Urszula Majdańska-Wachowicz

Urszula Majdańska-Wachowicz

Mgr, absolwentka filologii polskiej ze specjalnością dziennikarską na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego, absolwentka filologii angielskiej ze specjalizacją: translatoryka na tej samej uczelni. Doktorantka IV roku językoznawstwa również na Uniwersytecie Zielonogórskim, nr ORCID: 0000-0002-3004-0826, e-mail: ula.maj@wp.pl. Zainteresowania naukowe rozwijają się w obrębie genologii lingwistycznej oraz kontaktów językowych. Członkini Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce IATEFL Poland oraz Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (oddział w Zielonej Górze), nauczycielka języka angielskiego w ILO im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie i doradczyni metodyczna w Powiatowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie. Autorka kilkudziesięciu artykułów językoznawczych i książki „Metaforyka w tekstach rocka gotyckiego i muzyki okołogotyckiej” (Wydawnictwo: Na Rzekach Art).